WELLSPORT MASSAGE


INFORMATIE


Wkkgz

Vanaf 1 januari 2017 is het verplicht om als zorgverlener te voldoen aan de Wkkgz (Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg).
Een wet waarin door de overheid is vastgesteld wat goede zorg precies inhoudt en wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over die zorg.
Op de site van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is hier meer over te lezen.

Om te voldoen aan de Wkkgz is het noodzakelijk om te beschikken over een klachtenreglement en klachtenfunctionaris en aansluiting bij een erkende geschillencommissie.


Klachtenreglement:

U bent als cliënt ontevreden of u heeft een klacht:
Stap 1: Bespreek uw ontevredenheid met mij.
Zolang ik niet weet dat u ontevreden bent, kan ik ook niets doen.
Als wij er samen niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

Stap 2: Neem contact op met de klachtenfunctionaris.
De klachtenfunctionaris is onpartijdig en onafhankelijk en luistert, informeert, adviseert en kan proberen te bemiddelen tussen u en de masseur.
De klachtenfunctionaris informeert cliënt over vervolgmogelijkheden zoals klachtencommissie en geschillencommissie. Aan de inzet van de klachtenfunctionaris zijn geen kosten verbonden.

Klachtenfunctionaris:

Corine Ottevanger
06 21331090
klacht@ngsmassage.nl

Erkende geschillencommissie waarbij WellSport Massage is aangesloten:

NGS klachtenservice Wkkgz


© 2019 WellSport Massage